Serie CLASSICA

Het begrip klassiek staat in de kunst en de muziek voor het blijvende – voor datgene, wat de tijdgeest overleeft. In design is het niet anders. Bij de serie CLASSICA hebben wij voor een vormtaal gekozen, die ook over tientallen jaren nog wordt begrepen. Het understatement van de Hanze, het kosmopolitische Angelsaksische of de mediterrane vitaliteit: deze serie belichaamt het stadsleven en is ideaal geschikt voor nieuwbouw en renovatie.