Polityka prywatności 2

Ochrona państwa danych, które mogą być rejestrowane w związku z państwa wizytą na stronie adeco.de jest dla nas kwestią kluczową. Przy tym mogą państwo odwiedzać naszą stronę w każdym czasie nie podając danych osobowych.

Państwa dane osobowe będą pobierane i w razie potrzeby przechowywane dopiero gdy państwo dobrowolnie skontaktują się z nami np. poprzez formularz kontaktowy.

Podstawy prawne ochrony Państwa danych osobowych zawarte są w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO).

Podmiotem zarządzającym stroną internetową www.adeco.de/pl jest:

adeco Türfüllungstechnik GmbH
Carl-Miele-Str. 25 – 31
33442 Herzebrock-Clarholz
Christian Reckendrees
Phone: +49 5245 8402-0
Fax: +49 5245 8402-10
Email: datenschutz@adeco.de

-której powierzone jest prowadzenie strony internetowej i przetwarzanie Państwa danych z tym związanych.

Administratorem Państwa danych osobowych podanych w zapytaniach kierowanych w języku polskim oraz danych przekazanych za pośrednictwem strony internetowej www.adeco.de/pl , www.adeco.pl jest:

Adeco Polska Sp. z o.o.
ul. Debowa 1
63-500 Ostrzeszow
Telefon +48 62 730 95 10
Faks +48 62 730 95 11
E-Mail: rodo@adeco.pl

Dokładne informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Adeco Polska sp. z o.o. są również dostępne na stronie internetowej eco-line.info/rodo.

Poniżej znajdą państwo informacje jakie dane będziemy rejestrować podczas państwa wizyty na naszej stronie oraz jak będą one wykorzystywane. Jeżeli pomimo to będą mieli państwo jeszcze jakieś pytania mogą państwo chętnie zwrócić się do nas pod adres: rodo@adeco.pl

Ponadto maja państwo prawo do złożenia skargi do odpowiedniego Urzędu Nadzoru w przypadku wykorzystania danych niezgodnie z prawem. Jest nim na dzień 25.05.2018 r.:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
kancelaria@uodo.gov.pl

 1. Pobieranie danych dot. serwera

  Podczas wizyty na naszej stronie automatycznie zapamiętywane będą różne statystyki serwerowe, które państwa przeglądarka przekazuje do serwera naszego dostawcy (Provider). Między innymi logowane (zapisywane) będą nazwa wywoływanej strony internetowej, plik, data i godzina wywołania, przekazywana ilość danych, zgłoszenie o pomyślnym wywołaniu, typ przeglądarki wraz z wersją, system operacyjny użytkownika, odsyłacz URL (wcześniej odwiedzana strona), adres IP i zapytywany dostawca (Provider).

  Dane te służą do ocen statystycznych odwiedzin naszej strony i dla nas nie są one przyporządkowywane określonym osobom. Podstawą prawną rejestracji danych jest artykuł 6 I f DSGVO. Nie dokonuje się zestawiania tych danych z innymi źródłami danych. Adres IP będzie anonimowy. Nasz uzasadniony interes pobierania tych danych uzasadniony jest tym, że my na podstawie tych danych możemy zoptymalizować naszą ofertę dla User (użytkowników), np. poprzez zapobieganie dostępu ze szkodliwych stron lub będziemy mogli optymalizować dostęp przez określone przeglądarki i przekazywanie strony użytkownikowi będzie umożliwione dopiero poprzez logowanie adresu IP.

  Zasadniczo maja państwo prawo dokonania sprzeciwu pobierania tych danych. Tutaj wyjątkowo faktycznie nie wchodzi to w rachubę, ponieważ w przeciwnym razie korzystanie ze strony byłoby niemożliwe.

  Dane będą automatycznie kasowane po 90 dniach.

 2. Wykorzystywanie i dalsze przekazywanie danych osobowych

  1. Ogólnie

   O ile udostępnili nam państwo do dyspozycji dane osobowe, to wykorzystujemy je do odpowiedzi na państwa zapytania, udzielania porad i realizacji zawartych z państwem umów oraz do administracji technicznej. Państwa dane osobowe będą przekazywane osobom trzecim lub przekazywane w inny sposób, jeżeli jest to konieczne w celu realizacji umowy, do celów rozliczeniowych lub jeśli państwo wcześniej wyrazili zgodę. Państwo mają prawo w każdym czasie odwołać udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość, patrz również punkt 7 dot. państwa praw.

  2. Realizacja umowy

   W ramach zawartych z państwem umów pobieramy i zapisujemy dane osobowe przekazane przez państwo w celu realizacji umowy, np. także do wystawiania rachunków.

   Dalsze przekazywanie danych dokonywane jest w ramach rozliczeń z bankami lub usługodawcami transportu. Dane do rozliczeń przenoszone będą w ramach zaleceń ustawowych dot. podatku do biura podatkowego i do Urzędu Skarbowego.

   Podstawa prawna do pobierania i przetwarzania danych jest w ramach realizacji umowy artykuł 6 I (b) DSGVO. Podstawa prawna przekazywania danych do biura podatkowego i Urzędu Skarbowego artykuł 6 I (c) DSGVO.

   Usuwanie tych danych następuje po upływie obowiązujących ustawowych obowiązków dot. przechowywania danych. O ile nie dotyczą nas żadne obowiązki ustawowe dot. przechowywania, usuwanie danych dokonywane jest wraz z zakończeniem celu.

  3. Formularz kontaktowy i zapytanie przez e-mail

   Przy korzystaniu z naszego formularza kontaktowego pobieramy i zapisujemy nazwisko i adres e-mail w celu odpowiedzi na państwa zapytanie. Podanie numeru telefonu w celu oddzwonienia jest opcjonalne.

   Jeżeli przesyłają nam państwo zapytanie o kontakt przez e-mail, to pobieramy i zapisujemy adres e-mail oraz dane zawarte w e-mail.

   Podstawa prawna to artykuł 6 I (a) DSGVO, ponieważ państwo przy korzystaniu z formularza wyrazili zgodę na powyższe przetwarzanie państwa danych.

   Usuwanie danych następuje gdy cel ich przechowywania nie występuje, czyli po odpowiedzeniu na państwa zapytanie z e-mail lub formularza kontaktowego lub gdy sprawa związana z zapytaniem wyjaśniona została do końca.

   Państwo maja prawo w każdym czasie do odwołania udzielonej zgody nie ma to jednak wpływu na legalność przetwarzania dokonanego na podstawie wyrażonej zgody.

   Odnośnie prawa do usuwania i informacji patrz państwa prawa w punkcie 7.

  4. Rejestracja

   Jeżeli zarejestrują się państwo na naszej stronie internetowej lub założą konto handlowca, to pobierzemy od państwa podane przez państwa nazwę użytkownika oraz hasło. Ponadto pobierzemy określone dane osobowe jako dane obowiązkowe. Potrzebujemy ich aby móc realizować państwa wszelkie zlecenia. Dane obowiązkowe to państwa nazwisko, państwa adres, państwa e-mail, firma i numer telefonu, pod którym są państwo osiągalni w ciągu dnia. Ponadto dane podawane są przez państwo dobrowolnie a nie podanie ich nie ma żadnego skutku. Dane będą przechowywane przez nas w sposób trwały.

   Podstawa prawna dla pobierania i przechowywania danych w ramach rejestracji to artykuł 6 I (a) i artykuł 6 I (b) DSGV w ramach realizacji umowy.

   Usuwanie będzie dokonane gdy wyrejestrują się państwo z naszej strony lub odwołają zgodę na korzystanie z tych danych, co nie narusza legalności dokonanego przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, o ile nie mają zastosowania ustawowe okresy przechowywania danych np. dla rachunków. W takich przypadkach zamiast usunięcia dokonywane jest zablokowanie.

   Państwo mają w każdym czasie prawo do informacji i sprzeciwu odnośnie państwa danych przechowywanych u nas, patrz punkt 7 dot. państwa praw.

  5. Podania on-line

   Jeżeli złożą państwo u nas podanie o pracę to państwa dane osobowe takie jak nazwisko, adres i numer telefonu będą przez nas pobrane i zapisane na czas trwania rekrutacji. Przy tym państwa dane będą wykorzystywane wyłącznie przez upoważnione do tego celu osoby z działu kadr lub kierownictwa firmy w celu opracowania w ramach rekrutacji. Nie następuje przekazanie państwa danych osobowych osobom trzecim.

   Jeżeli konkretna posada o którą się państwo ubiegają byłaby obsadzona już przez kogoś innego, jednak państwo na podstawie swojego profilu wchodziliby w rachubę dla późniejszej pracy lub pracy w przedsiębiorstwie partnerskim lub firmie córce, to przed dalszym przechowywaniem lub przekazaniem państwa podania dalej poprosimy o państwa wyraźną zgodę, chyba że wyrazili już państwo w swoim podaniu zgodę na tego rodzaju przechowywanie danych lub ich przekazanie dalej.

   Podania inicjatywne prosimy przesyłać wyłącznie na adres bewerbung@adeco.de. Ponieważ przy użyciu naszego ogólnego adresu e-mail do kontaktów do treści państwa e-maila z podaniem może mieć wgląd również personel nieupoważniony do tego. Istnieje wymóg aby dokumenty z podaniem nie były otwierane i e-mail wejściowy został usunięty. Składający podanie otrzyma przez e-mail wskazówkę odnośnie tej procedury z prośbą o skierowanie podania na adres bewerbung@adeco.de.

   Podstawa prawna to artykuł 6 I (a) DSGVO, ponieważ państwo przy przesyłaniu podania wyrazili zgodę na powyższe przetwarzanie danych.

   Usuwanie będzie dokonane gdy odwołają zgodę na korzystanie z tych danych, co nie narusza legalności dokonanego przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, o ile nie mają zastosowania ustawowe okresy przechowywania danych. W takich przypadkach zamiast usunięcia dokonywane jest zablokowanie. Poza tym podanie będzie usuwane po 3 miesiącach od zakończenia rekrutacji, chyba że wyrazili państwo wyraźnie zgodę na przechowywanie państwa podania na rzecz przyszłych rekrutacji.

   Państwo mają w każdym czasie prawo do informacji i sprzeciwu odnośnie państwa danych przechowywanych u nas, patrz punkt 7 dot. państwa praw.

 3. Cookies

  Ta strona używa Cookies. Są to małe pliki z tekstami, które podczas wizyty na naszej stronie są zapamiętywane przez państwa przeglądarkę (np. Firefox, Chrome, Microsoft Explorer/Edge, Safari itp.) lub przez nią na państwa komputerze (i.e.S. państwa systemie operacyjnym). Większość Cookies używane są przez zastosowane oprogramowanie typo3 po stronie systemu i nie zawierają żadnych informacji o użytkowniku. Jedyne używane przez nas Cookies, które przetwarzają informacje użytkownika to Cookie „fe_typo”, które umożliwia systemowi rozpoznanie państwa przy logowaniu na państwa konto handlowca.

  Podstawa prawna to artykuł 6 I (f) DS.-GVO. Nasz uzasadniony interes wynika z tego, że chcemy przedstawić państwu na koncie handlowca ważne dla państwa dane w sposób prawidłowy i kompletny. Poprzez zastosowane przez nas Cookie nie jest dokonywane żadnego rodzaju śledzenie państwa postępowania użytkownika, tak iż nie jest dokonywana przez to żadna ingerencja w państwa podstawowa wolność (swobodę).

  To Cookie ważne jest jedynie na czas trwania państwa zalogowania i kasowane jest każdorazowo po zakończeniu pobytu na stronie.

  W każdym czasie mają państwo prawo do informacji i sprzeciwu w stosunku do przechowywanych u nas państwa danych, patrz punkt 7 państwa prawa. W swojej przeglądarce stron internetowych mogą państwo całkowicie wykluczyć przyjmowanie Cookies. Może to jednak prowadzić i.inn. do utrudnień w funkcjonalności.

 4. Google Analytics (analityka)

  Ta strona internetowa używa Google Analytics, usługę analizy stron internetowych Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Google Analytics stosuje tzw. „Cookies“patrz powyżej punkt 3 dot. ogólnego wyjaśnienia dot. Cookies.

  Stosowanie Cookies w ramach Google Analytics służy analizie użytkowania strony internetowej przez państwa oraz do pomiaru zasięgu.

  Następujące Cookies są stosowane wg danych Google Inc. Przy zastosowaniu Google Analytics. Zestawienie to opiera się na Przegląd Google (tam po angielsku).

  Nazwa Cookies Domyślnie ustawiony czas usunięcia Cel przeznaczenia
  _utma 2 lata po zainstalowaniu / każdorazowa aktualizacja To Cookie służy do rozróżniania użytkowników i danej wizyty na stronie. To Cookie zostaje zainstsalowane, gdy wykonany zostanie Javacript biblioteka i nie istnieje jeszcze Cookie _utma. To Cookie będzie każdorazowo aktualizowane gdy dane będą wysyłane do Google Analytics.
  _utmt 10 Minut To Cookie służy redukcji wskaźnika żądań (wywołań).
  _utmb 30 Minut po zainstalowaniu / aktualizacji To Cookie służy do określenia nowych odwiedzających / wywołań strony. To Cookie instalowane jest gdy wykonane zostanie Javascript biblioteka i nie istnieje jeszcze Cookie _utma. To Cookie będzie każdorazowo aktualizowane gdy dane będą wysyłane do Google Analytics.
  _utmz 6 miesięcy po zainstalowaniu / aktualizacji To Cookie zapamiętuje dane pochodzenia lub kampanię, która nam wyjaśnie jak i skąd dany odwiedzający dotarł na naszą stronę. To Cookie instalowane jest gdy wykonane zostanie Javascript biblioteka i nie istnieje jeszcze Cookie _utma. To Cookie będzie każdorazowo aktualizowane gdy dane będą wysyłane do Google Analytics.
  _utmv 2 lata po zainstalowaniu / każdorazowej aktualizacji To Cookie stosowane jest aby zapamiętać zmienne dostosowane do jakości odwiedzającego. To Cookie będzie wytwarzane gdy tworzący oprogramowanie użyje metody _setCustomVar ze zmienną dostosowaną do jakości odwiedzającego. To Cookie będzie każdorazowo aktualizowane gdy dane będą wysyłane do Google Analytics.

  Podstawa prawna do pobierania i zapisywania danych to artykuł 6 I (f) DSGVO. Nasz uzasadniony interes polega na tym, że my na podstawie danych z analizy np. możemy zobaczyć gdzie użytkownik przerwał wizytę na stronie i będziemy mogli odpowiednio ulepszyć nasze strony dla państwa lub z jakich krajów nasza strona jest wywoływana i dzięki temu możemy dostosować nasz wybór języków. Na naszej stronie internetowej rozszerzyliśmy Google Analytics o kod „gat._anonymizeIp();“ aby zagwarantować anonimowy zapis adresów IP (tzw. IP-Masking). Dlatego nie mamy możliwości przyporządkowania pobranych danych z analizy do określonej osoby.

  Przekazywanie danych do krajów trzecich: Informacje stworzone przez Cookie podczas państwa korzystania z tej strony internetowej przenoszone są z reguły na serwer Google w USA i tam zapisywane. Jednakże wskutek aktywowanej anonimizacji IP na tej stronie internetowej państwa adres IP zostanie wcześniej skrócony przez kraje członkowskie UE lub w innych krajach, które zawarły porozumienie o Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej. Tylko w wyjątkowych sytuacjach pełny adres IP zostanie przeniesiony na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystać z tych informacji do oceny strony internetowej aby sporządzić raporty dot. aktywności na stronie internetowej oraz aby świadczyć dalsze usługi dla operatora strony internetowej związane z korzystaniem ze strony internetowej oraz internetu.

  Sprzeciw i usuwanie (kasowanie):
  Mogą państwo zapobiec zapamiętaniu Cookies poprzez odpowiednie ustawienie państwa oprogramowania przeglądarki, jednak zwracamy państwu uwagę, iż państwo w takim przypadku nie będą mogli korzystać z wszelkich funkcji tej strony internetowej w pełnym zakresie. Ponadto mogą państwo zapobiec rejestracji danych wytwarzanych przez Cookie odnoszących się do państwa korzystania ze strony internetowej (wraz z państwa adresem IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google jeżeli załadują państwo i zainstalują dostępną pod linkiem Browser-Add-on. Powyżej podana Add-On nie jest dostępna w pewnych okolicznościach przy wywołaniu naszej strony przez przeglądarkę mobilnych urządzeń końcowych. W takim przypadku jak również z zasady mogą państwo alternatywnie zapobiec korzystaniu i przekazywaniu danych do Google poprzez kliknięcie na ten link. Prosimy zwrócić uwagę, że chodzi o tzw. Opt-Out Cookie, który jest ważny dla www.adeco.de/pl (www.adeco.pl) i dla każdorazowo używanej przeglądarki.

  Disable Tracking

  Jeżeli skasują państwo Cookie w swojej kronice przeglądarki, to przy kolejnym wywołaniu naszej strony muszą państwo ponownie kliknąć na link aby zabronić korzystaniu z danych. To samo dotyczy gdy wywołają państwo stronę przy pomocy innej przeglądarki. Bliższe informacje dot. Ochrony danych w Google Analytics znajdą państwo na https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

  W każdym czasie mają państwo prawo do informacji i sprzeciwu odnośnie państwa danych przechowywanych u nas, patrz punkt 7 państwa prawa.

 5. Konfiguracja drzwi wejściowych

  W naszej konfiguracji drzwi wejściowych mogą państwo załadować zdjęcie państwa obszaru wejścia aby skombinować go w widoku z naszymi wypełnieniami drzwiowymi.

  Państwo ponoszą odpowiedzialność za to jakie dalsze dane np. numer domu, osoba stojąca w obszarze wejścia, państwo nam w tym celu przekażą. Zalecamy aby w miarę możliwości załadowywać zdjęcia bez tego rodzaju dalszych informacji. Jeżeli wybiorą państwo opcję „drukuj” to zdjęcie zostanie załadowane zaledwie na czas trwania korzystania z przeglądarki na naszym serwerze i później skasowane. Przy wyborze opcji „zapytanie przez e-mail” zdjęcie zostanie zapamiętane u nas wraz z danymi obowiązkowymi e-mai, kod/miejscowość i numer telefonu w celu przetwarzania państwa zapytania i poza tym przy wyborze z opcji „proszę przesłać mój adres fachowemu handlowcy” zostanie przekazane dalej do odpowiedzialnego za państwa rejon fachowego handlowca w celu nawiązania kontaktu z państwem czy to droga mailową czy też telefoniczną.

  Podstawa prawna to artykuł 6 I (a) DSGVO, ponieważ państwo przy korzystaniu z konfiguracji i odpowiedni wybór możliwości kontaktu wyrazili zgodę na przetwarzania państwa danych.

  Dla opcji „drukuj” podstawa prawna to artykuł 6 I (b) i (f) DSGVO, ponieważ bez przekazania zdjęcia drzwi wejściowe w domu nie mogą zostać pokazane. Tutaj znajduje uzasadnienie naszego uprawnionego interesu na załadowanie państwa zdjęcia. Poprzez państwa numer referencyjny mają państwo możliwość samodzielnie lub z państwa fachowym partnerem do ponownego wywołania państwa konfiguracji oraz umieszczenia innych modeli w państwa obszarze wejścia.

  W pozostałych przypadkach usuwanie (kasowanie) dokonywane jest gdy państwo odwołają zgodę na korzystanie z tych danych, jednakże nie narusza to prawa do dokonanych opracowań na podstawie wyrażonej zgody, o ile nie mają zastosowania ustawowe okresy przechowywania. W takich przypadkach dokonywane jest zablokowanie zamiast usunięcia. Konfigurowane drzwi wejściowe oraz dane kontaktowe, które przesyłają nam państwo w zapytaniu przez e-mail prosimy kierować na adres e-mail: haustuerkonfigurator@adeco.de i są one usuwane po 12 miesiącach.

  W każdym czasie mają państwo prawo do informacji i sprzeciwu dot. państwa danych przechowywanych u nas, patrz cyfra 7 dot. państwa praw.

 6. Pinterest Pin it Button

  Strona ta używa tzw. „Pin it” przycisk sieci Pinterst Cold Brew Labs Inc., 635 High St., Palo Alto, CA 94301 USA, przy pomocy którego mogą państwo treści zawarte na naszej stronie. Nie mamy żadnego wpływu na dane, które są pobierane i zapisywane przez Pinterest. Jeżeli zalogowali się państwo w Pinterest i odwiedzają państwo naszą stronę to przez serwer Pinterest w USA automatycznie zapisywane są informacje takie jak adres IP, adres odwiedzanej strony internetowej, które posiadają funkcje Pinterest, rodzaj i ustawienia przeglądarki, data i godzina państwa zapytania, państwa rodzaj zastosowania Pinterest oraz Cookies.

  Bliższe informacje znajdą państwo w Oświadczeniu o ochronie danych Pinterest. W celu uniknięcia niedobrowolnego przenoszenia danych prosimy o zastosowania tzw. Rozwiązania „Shariff”. Dopiero po kliknięciu na przycisk Pin-it aby dodać link do informacji lub ja polecić będzie aktywowane przenoszenie danych do sieci.

  Podstawa prawna to artykuł 6 I (a) DSGVO, ponieważ państwo podczas aktywowania funkcji Pin-it wyrazili zgodę na przetwarzanie państwa danych. W każdym czasie maja państwo prawo do informacji i sprzeciwu dot. państwa danych przechowywanych u nas, patrz cyfra 7 dot. państwa praw.

 7. Google Maps

  Ta strona korzysta z usługi map Google Maps firmy Google Inc. (1600 Amfiteatr Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; " Google"). Jeśli odwiedzają Państwo naszą witrynę za pośrednictwem Google Maps, za pośrednictwem tej usługi mogą Państwo zbierać od nas dane. Szczegółowe informacje znajdują się w celu Terms of Use map, takich jak Data protection guidelines of " Google".

  Legal base do gromadzenia i przechowywania danych jest Art. 6 I f) DSGVO. Naszym uzasadnionym interesem jest to, że możemy ułatwić Państwu znalezienie naszej siedziby.
 8. Google Fonts

  Ta strona korzysta z zewnętrznych czcionek w postaci czcionek Google do prezentowania czcionek jednolicie. Czcionki Google to usługa Google Inc, 1600 Amfiteatr Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ("Google").

  Gdy odwiedzasz naszą stronę, Twoja przeglądarka ładuje wymagane czcionki bezpośrednio z serwera Google do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki. Przekazuje to na serwer, którą z naszych stron internetowych odwiedziłeś. Adres IP przeglądarki terminala odwiedzającego jest również zapisywany przez Google. Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, standardowa czcionka jest używana przez komputer.

  Podstawa prawna do użytku czcionek Google jest Art. 6 I f) DSGVO. Nasz uzasadniony interes wynika z faktu, że możemy przedstawić Państwu czcionki w jednolitej formie. Google LLC. jest certyfikowana zgodnie z US Privacy Shield w celu zapewnienia poziomu ochrony danych odpowiedniego dla DSGVO. Zawarliśmy umowę z Google LLC dotyczącą przetwarzania zamówień, na mocy której Google Inc. zademonstruje nam, że podjęła odpowiednie i odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych.

  Contradiction
  Jeśli jako odwiedzający naszą stronę internetową nie chcesz korzystać z funkcji czcionek Google, a tym samym chcesz zapobiec przesyłaniu adresu IP do Google, możesz skorzystać z dodatku do przeglądarki, takiego jak NieScript lub Ghostery for Firefox Block connections to fonts.googleapis.comhttps://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/

  Masz prawo dostępu i sprzeciwu wobec przechowywanych przez nas danych w każdej chwili, patrz poniżej. Punkt 8 na temat praw pacjenta jako osoby zainteresowanej.

 9. Państwa prawa

  1. Prawa dot. informacji

   W każdym czasie mają państwo prawo do nieodpłatnej informacji o państwa danych osobowych przechowywanych u nas. Mogą państwo żądać poinformowania o następujących informacjach. Mamy obowiązek udzielenia informacji w ciągu miesiąca:

   1. cele, do których przetwarzane są dane osobowe,
   2. kategorie danych osobowych, które są przetwarzane,
   3. odbiorca lub kategorie odbiorców wobec których zostały ujawnione blub jeszcze zostaną ujawnione dane osobowe.
   4. planowany czas przechowywania danych osobowych dotyczących państwa lub jeżeli konkretne dane w tej kwestii nie są możliwe to kryteria do ustalenia okresu przechowywania,
   5. istnienie prawa do korekty lub usunięcia danych osobowych dotyczących państwa, prawa do ograniczenia przetwarzania poprzez ponoszącego odpowiedzialność lub prawa sprzeciwu odnośnie przetwarzania,
   6. istnienie prawa do skargi do Urzędu Nadzorującego,
   7. wszystkie dostępne informacje dot. pochodzenia danych, jeżeli dane osobowe od danej osoby nie były pobierane,
   8. istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji wraz z profilowaniem zgodnie z art. 22 ustęp 1 i 4 DSGVO i – przynajmniej w tych przypadkach – obszerne informacje dot. zaangażowanej logiki oraz zasięgu i pożądanych skutków tego rodzaju przetwarzania dla danej osoby. Zwracamy państwa uwagę, iż tego rodzaju zautomatyzowane podejmowanie decyzji z naszej strony nie jest dokonywane.
   9. ponadto, czy dane osobowe dot. państwa będą przekazywane do krajów trzecich lub do organizacji międzynarodowych. W związku z tym mogą państwo żądać pouczenia o odpowiednich gwarancjach zgodnie z art. 46 DSGVO w związku z przekazywaniem danych.
  2. Prawo do sprostowania

   Państwo maja prawo żądania do niezwłocznego skorygowania nieprawidłowych danych osobowych dot. państwa lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

  3. Prawo do usunięcia (skasowania)

   Prawo do skasowania

   Państwo mają prawo aby dane osobowe dotyczące państwa zostały niezwłocznie skasowane a my jesteśmy zobowiązani do niezwłocznego skasowania tych danych o ile mamy do czynienia z jednym z poniższych powodów:

   1. dane osobowe dotyczące państwa nie są już konieczne dla celów dla których zostały pobrane ani też w pozostały sposób przewarzane.
   2. odwołują państwo swoją zgodę na przetwarzanie opierającą się na art. 6 I (a) i występuje brak innej podstawy prawnej na przetwarzanie.
   3. składają państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 I DSGVO przeciwko przetwarzaniu państwa danych, które pobieramy na podstawie naszego uprawnionego interesu (np. w Google Analytics) i nie występują żadne uzasadnione powody pierwszoplanowe dla przetwarzania lub składają państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 II SGVO przeciwko przetwarzaniu w ramach reklamy bezpośredniej.
   4. dotyczące państwa dane osobowe były przetwarzane u nas niezgodnie z prawem np. bez zgody lub bez uzasadnionego interesu
   5. Usuwanie dotyczących państwa danych osobowych jest wymagane dla spełnienia dotyczącego nas zobowiązania prawnego zgodnie z prawem Unii lub zgodnie z prawem niemieckim.
   6. dane zostały pobrane w ramach oferowanych usług spółki informacyjnej wobec państwa jako osoby niepełnoletniej zgodnie z art. 8 ADSGVO.

   Jeżeli opublikowaliśmy państwa dane osobowe i z jednego z powyżej podanych powodów jesteśmy zobowiązani do ich usunięcia poinformujemy przedsiębiorstwa, na których stronach internetowych dane zostały opublikowane o państwa życzeniu usunięcia danych w odpowiedni sposób i przedstawimy, że państwo jako osoba, której to dotyczy zażądała od nas usunięcia wszystkich linków do tych danych oraz usunięcia wszystkich kopii i replik.

   Wyjątki

   Prawo do usunięcia (skasowania) nie występuje o ile przetwarzanie jest konieczne

   1. do realizacji prawa swobody wypowiedzi i informacji,
   2. do realizacji obowiązku prawnego, który wymaga przetwarzania zgodnie z prawem Unii lub prawem niemieckim, które zostały nam powierzone np. w ramach obowiązków przechowywania do celów podatkowych lub do realizacji zadania, które leży w interesie publicznym lub dokonywane jest w celu realizacji nacisku publicznego,
   3. z powodów interesu publicznego w obszarze zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 II (h) i (i) oraz art.9 III DSGVO;
   4. dla celów archiwalnych leżących w interesie publicznym, dla celów naukowych lub historyczno-badawczych lub celów statystycznych zgodnie z art. 89 (I) DSGVO, o ile prawo do usunięcia uniemożliwia przypuszczalnie realizację celów tego przetwarzania lub w znaczym stopniu utrudnia, lub
   5. do dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych, np. w postępowaniu sądowym.
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

   Państwo mają prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania, jeżeli występuje jeden z poniższych warunków:

   1. Jeżeli kwestionują państwo poprawność danych osobowych i to na okres, który umożliwia nam sprawdzenie poprawności danych osobowych,
   2. Jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem i państwo odrzucają usunięcie danych osobowych i zamiast tego żądają ograniczenia korzystania z danych osobowych.
   3. Jeżeli nie potrzebujemy już danych osobowych dla celów przetwarzania, jednakże państwo potrzebują je do dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych.
   4. Jeśli złożyli państwo sprzeciw wobec przetwarzania państwa danych osobowych, które pobieramy na podstawie naszych uprawnionych interesów (np. w Google Analytics), tak długo jak nie jest wiadomo czy nasze uprawnione powody przeważają państwa prawa.
   5. Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone zgodnie z powyżej podanych przyczyn, to te dane osobowe – niezależnie od ich przechowywania – mogą być przetwarzane tylko za państwa zgodą lub w celu dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych lub do ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej (Sp. z o.o., S.A itp.) lub z przyczyn leżących w ważnym interesie publicznym Unii lub kraju członkowskiego. Jeżeli spowodowali państwo ograniczenie przetwarzania, to będą państwo przez nas poinformowani zanim ograniczenie zostanie zniesione.

  5. Obowiązek informowania

   Jeżeli dochodzili państwo wobec nas prawa do skorygowania, skasowania lub ograniczenia przetwarzania, to jesteśmy zobowiązani do poinformowania wszystkich odbiorców, którym zostały przedłożone dane osobowe dotyczące państwa, o skorygowaniu lub skasowaniu danych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba, że okaże się to niemożliwe lub jest związane z nie proporcjonalnie dużym nakładem.

   Państwo maja prawo w stosunku do nas do bycia poinformowanym o tych odbiorcach.

  6. Prawo przeniesienia

   Państwo maja prawo otrzymania danych osobowych dotyczących państwa, które nam państwo udostępnili w formacie uporządkowanym, prostym i czytelnym (maszynowo). Poza tym mają państwo prawo przekazania tych danych innemu przedsiębiorstwu bez utrudnień z naszej strony, o ile

   1. przetwarzanie opiera się na zgodzie zgodnie z art. 6 (I) DSGVO lub na umowie zgodnie z art. 6 I (b) DSGVO i
   2. przetwarzanie dokonywane jest przy pomocy zautomatyzowanego postępowania.

   W realizacji tego prawa mają państwo ponadto prawo spowodowania, aby dane osobowe dotyczące państwa zostały przekazane bezpośrednio przez nas do innego przedsiębiorstwa, o ile jest to technicznie wykonalne. Nie może to powodować negatywnego wpływu na wolność i prawa innych osób. Prawo przenoszenia danych nie obowiązuje dla przetwarzania danych osobowych, które są konieczne do realizacji zadania, które leży w interesie publicznym lub realizacji władzy publicznej, która została nam powierzona.

  7. Prawo sprzeciwu

   Mają prawo z przyczyn wynikających z państwa szczególnej sytuacji do złożenia sprzeciwu w każdym czasie przeciwko przetwarzaniu dotyczących państwa danych osobowych, które dokonywane jest na podstawie art. 6 I € - konieczne przetwarzanie na podstawie zadań leżących w interesie publicznym – lub (f) DSGVO – przetwarzanie po przedstawieniu naszego uprawnionego interesu, np. przy online-marketing, dotyczy to także profilowania opierającego się na tych ustaleniach.

   Nie przetwarzamy dotyczących państwa danych osobowych, chyba, że możemy dowieść koniecznych przyczyn dla przetwarzania podlegających ochronie, które przeważają nad państwa interesem, prawami i wolnością lub przetwarzanie służy do dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych. Jeżeli dane osobowe dotyczące państwa będą przetwarzane w celu dokonywania reklamy bezpośredniej to maja państwo prawo w każdym czasie do złożenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu dotyczących państwa danych osobowych w celu tego rodzaju reklamy, dotyczy to także profilowania, o ile ma ono związek z teką reklamą bezpośrednią. Jeżeli sprzeciwią się państwo przetwarzaniu danych dla celów reklamy bezpośredniej, to państwa dane osobowe nie będą przetwarzane dla tych celów. Mają państwo możliwość, w związku z korzystaniem z usług spółki informacyjnej – niezależnie od wytycznej 2002/58/EG – złożenia państwa prawa sprzeciwu przy pomocy postępowania zautomatyzowanego, przy którym stosowane będą specyfikacje techniczne.

  8. Prawo do odwołania oświadczenia o zgodzie na prawną ochronę danych

   Państwo mają prawo w każdym czasie do odwołania państwa zgody na prawną ochronę danych. Poprzez odwołanie zgody zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na podstawie zgody nie zostaje naruszona.

  9. Osoba kontaktowa ds. państwa praw

   O ile nie umożliwimy państwu korzystania z państwa praw bezpośrednio w ramach przetwarzania, to mogą się państwo zwrócić do nas na adres rodo@adeco.pl lub listownie na adres pocztowy podany w informacjach o firmie.